ExEA MoEW EEA

Ръководство

Лични средства

и. д. Изпълнителен директор

 Считано от 05.02.2020г. правомощията на изпълнителен директор се изпълняват от Атанас Каймакчиев

 

 

 

Образование:

Доктор, специалност - биохимия и микробиология, Биологически факултет на  СУ „Климент Охридски“

 

Професионален опит: 

На 16.04.2019 г. е назначен за заместник изпълнителен директор на ИАОС 

От 2014 досега  работи в Изпълнителната агенция по околна среда.

В периода 2011-2012  работи в „Булгартрансгаз” ЕАД като консултант по търговия с вредни емисии на  въглероден диоксид. 

От Март 2010 до Януари 2011 е управител на „ЕКО МЕДЕТ“ ЕООД и се занимава с инвестиционни проекти по възстановяване и консервация на терени, замърсени от минната промишленост. 

През периода 2003 –2009 работи като управител, член на Съвета на директорите в частни търговски дружества. Занимава се с изследователска и производствена дейност, проучване и проектиране.  Ръководи проекти отнасящи се до опазване на околната среда,  биотехнологичната и минна промишленост. 

Октомври 2001 -  Септември 2002 е Главен секретар на Изпълнителна Агенция по Околна Среда. 

Септември 1998 – Октомври 2001 е Главен Секретар на Министерство на околната среда и водите. 

От Декември 1973 до  Септември 1998 работи в Институт по микробиология на Българска Академия на Науките и се занимава с научно-изследователска дейност

Основни квалефикации:

Със значителен опит в областта на публичната администрация и инвестициите за опазване на околната среда. Участвал е в разработването  на сега действащото екологично законодателство и нормативна уредба.  Има редица публикации, монографии в областта на биотехнологията, микробиологията и екологията.  Участвал е в много международни конференции, конгреси, срещи с доклади и съобщения

Владее: английски, френски и руски език.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС