ExEA MoEW EEA

Лични средства

Международна работна среща на тема „Въведение и актуализация на експерименталното екосистемно счетоводство SEEA - EEA“

Публикувано на 20-10-2020 г.

На 26 октомври 2020 г. от 11:00 до 13:15ч. ще се проведе уебинар на тема „Въведение и актуализация на експерименталното екосистемно счетоводство SEEA“  от страните-партньори по проект „Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки - MAIA“.
Уебинарът ще бъде част от поредица от планирани онлайн дискусии, които ще се занимават с основните сметки за екосистемно счетоводство, с цел обмен на знания и опит между държавите-членки на ЕС. Целта на проекта е да адаптира методологичната рамка на „Системата за икономическо осчетоводяване на околната среда - Експериментално екосистемно счетоводство“ (SEEA-EEA) на ООН, към условията на отделните страни-членки на  ЕС. Уебинарът е достъпен за всички заинтересовани страни, които имат интерес към природния капитал (NCA и SEEA EEA).

Регистрация -  https://bit.ly/3jVV4tK 

MAIA website: https://maiaportal.eu/news/maia-webinar-introduction-and-update-seea-ecosystem-accountingCopyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС