ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

График за обучения за работа с национална информационна система за отпадъци (НИСО)

Публикувано на 11-08-2017 г.

Изготвен е график за обучение за работа с НИСО за 2017 г., който за месеците октомври и ноември е както следва: 

-  4 октомври и 8 ноември 2017 г., за всички лица, които имат класифицирани отпадъци и не извършват дейности по третиране и транспортиране на отпадъци.;

-  18 октомври за всички лица, които извършват дейности по третиране и транспортиране на отпадъци;

-  22 ноември 2017 г., за всички лица, които извършват дейности по депониране на отпадъци;

При проявен интерес, заявен на имейл: vroshleva@eea.government.bg, обученията ще се провеждат в сградата на ИАОС от 14.00 – 16.00 ч. 

Обученията за работа с НИСО ще продължат до края на 2017 г.  

Пълната функционалност на НИСО е въведена в експлоатация, но ще е задължителна да се ползва от 01 януари 2018 г.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС