ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Информация относно регистриране на рутений-103 цезий-134 и цезий-137 в Северна Европа

Публикувано на 15-07-2020 г.

По повод регистрирано в средата на месец юни наличие на изотопите рутений-103, цезий-134 и цезий-137 във въздуха в Северна Европа информираме населението относно радиационната обстановка.

Към настоящия момент Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон не е регистрирала изменения на радиационния гама-фон на територията на България, над естествените вариации, характерни за него в пунктовете за измерване.

Поради липсата на норми за радиационния гама фон се следи тенденцията в изменението на нивото на замърсяване. В случая не е регистрирано такова повишение.

Конкретните стойности за радиационния гама-фон се публикуват всеки ден след 11.30 часа на страницата на ИАОС, чрез Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка.

http://eea.government.bg/bg/output/daily/bulletin-rad.html

На страницата на ИАОС има и инсталиран модул на Европейската платформа за обмен на радиологични данни (EURDEP). Чрез него могат да се наблюдават автоматично актуализиращите се осреднени данни от всички радиационни системи на страните интегрирани в EURDEP, включително и от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон.

http://eea.government.bg/eea/main-site/bg/output/daily/bulletin-test.html

ИАОС извършва  и регулярен радиационен мониторинг в пунктове по утвърдена мрежа на територията на страната, съгласно Заповед на МОСВ № РД-295/28.04.2017г. Изследванията на атмосферната радиоактивност се базират на вземане на аерозолни проби, върху стъкловлакнести филтри и последващ гама-спектрометричен анализ.

Данните от анализите на аерозолните филтри за периода (11.06-29.06.2020г.) от стационарните мониторингови пунктове на Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) на територията на страната, показват че не са открити съдържания на тези радионуклиди и измерените специфични активности на рутений-103, цезий-134 и цезий-137 са под границата на количественото определяне на метода, съгласно Наредбата за основни норми за радиационна защита/20.02.2018 г., Таблица 4.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС