ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Конкурс за дизайн на оригинален герой Супер Еко

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) обявява конкурс за дизайн на оригинален, забавен и интересен за децата супергерой на име Супер Еко.

Публикувано на 04-11-2021 г.

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) обявява конкурс за дизайн на оригинален, забавен и интересен за децата супергерой на име Супер Еко. Целта на Супер Еко е да мотивира децата да се грижат за околната среда и да се информират за опазването и.

 

Изисквания:

Конкурсът е отворен до всички творци в сферата на графичния дизайн, навършили 18 години към датата на обявяване на конкурса.

Участниците могат да представят в конкурса до три свои предложения.

Всички участващи проекти трябва да са оригинални концепции, създадени специално за този конкурс. Няма да се допускат за участие предложения, които използват чужди елементи или материали.

Всеки участник в конкурса следва да декларира (декларация по образец – Приложение №1), че представеният от него проект е авторски и уникален и не нарушава авторски права на трети лица. Ако проектът е изготвен в съавторство – декларацията се попълва от всички автори. С попълването на декларацията участниците се съгласяват при класиране на едно от първите три места в конкурса да прехвърлят изключителните права върху графичния знак на ИАОС.

Представенте предложения не следва да са регистрирани като запазена марка или друг обект на интелектуалната собственост. Участниците в конкурса са отговорни за всякакви претенции от страна на трети лица, ако такива възникнат във връзка с представените от тях проекти.

Проектните предложения трябва да се представят в дигитален формат – jpg или png, 300 dpi. Проектите трябва да бъдат изпращани на електронен адрес press@eea-government.bg до 30.11.2021 г. като прикачени файлове (максимум 2  MB).

Всеки участник трябва да предостави следните лични данни: име, актуален телефон, email. Личните данни на участниците ще се съхранявта от ИАОС и ще се използват единствено за целите на конкурса при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Отличените участници ще бъдат уведомени по имейл за класирането на предложените от тях проекти.

След обявяване на победителите, класираните на първите три места предложения се предоставят във векторен формат (работен вариант).

Предложенията, които не отговарят на изискванията на настоящия конкурс, се отстраняват от участие в конкурса.

Правото на заявяване и регистрация на проектa за дизайн, класиран на първите три места, както и правото на ползването му преминава върху ИАОС с предоставяне на наградите. ИАОС има право да използва наградените проекти в свои рекламни и информационни материали за собствено и публично ползване и при провеждане на собствени публични събития, включително с участието на медии.

Награди

1-во място: ваучер на стойност 200 лв. за покупки в eMag;

2-ро място: ваучер на стойност 150 лв.за покупки в eMag;

3-то ясто: ваучер на стойност 100 лв. за покупки в eMag.

 

Победителите ще бъдат обявени на 6.12.2021 г.

Приложение № 1 - ДекларацияCopyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС