ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Наредба №2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, обнародвана в ДВ №10 от 05.02.2013 г.

Публикувано на 05-02-2013 г.

Указания за водене на публичните регистри, във връзка с влизането в сила на Наредба №2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, обнародвана в ДВ №10 от 05.02.2013 г.

I. С Наредба №2 от 22 януари 2013 г.се въвеждат нови форми за регистриране в публичните регистри, както следва:

Вписването на лицата в регистрите по чл.24, ал.1, т.1 и 4, предоставили форми за регистриране, различни от регистрационните образци, съгласно чл.25, ал. 1 от Наредба №2 от 22 януари 2013 г. ще се извършва при подадени форми с дата до 05.02.2013 г. (важи датата на пощенското клеймо).

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"

1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15

Обратно в новиниCopyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС