ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда – доклади и общи предизвикателства

Публикувано на 09-02-2017 г.

През май 2016 г. Европейската комисията започна преглед на изпълнението на политиките в областта на околната среда с цел анализиране и подобряване на изпълнението на съществуващите политики и законодателство на ЕС в областта на околната среда. Така европейската институция публикува за първи път преглед на начина на прилагане на политики и правилата за здрава околна среда. Резултатите показват, че политиките работят, но съществуват пропуски при прилагането на правилата из цяла Европа. Най-неотложни за изпълнение са политиките по управление на отпадъците, природа и биоразнообразие, качество на въздуха, шум и качество на водите.

В българския доклад се посочва, че „от присъединяването си през 2007 г. насам България е постигнала значителни подобрения в своите екологични показатели. Въпреки че българското законодателство отразява точно екологичните изисквания, договорени на равнище ЕС, все още съществуват предизвикателства във връзка с неговото прилагане на национално ниво“. 

Информация можете да получите в приложените документи:

Информационен лист

Доклад за БългарияCopyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС