ExEA MoEW EEA

Лични средства

Мобилната автоматична станция на ИАОС започна пролетните измервания в Русе

Мобилната автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) продължава измервания на качеството на атмосферния въздух в западните части на град Русе

Публикувано на 13-04-2022 г.

Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) продължава измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в западните части на град Русе съгласно утвърдения от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) график. Станцията е разположена в двора на ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе, и ще извършва измерване на КАВ в продължение на 13 денонощия.

МАС следи нивата на атмосферните замърсители – серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици, бензен, толуен и ксилен.

Тези измервания са вторите за 2022 г. и те ще са показателни за пролетния сезон. До края на настоящата година ще бъдат проведени още две измервания в същия район.Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС